Pályázatok

GINOP-2.2.1-15-2017-00033

  • a projekt címe: Kombinált kvantitatív diagnosztikai eljárások fejlesztése élelmiszer-hamisítások gyors azonosítására
  • a kedvezményezett neve: SEQOMICS Biotechnológia Korlátolt Felelősségű Társaság
  • a szerződött támogatás összege: 219 148 000 Ft
  • a támogatás mértéke (%-ban): 87,69 %
  • projekt azonosító száma: GINOP-2.2.1-15-2017-00033


A Projekt tartalmának bemutatása:

A „Kombinált kvantitatív diagnosztikai eljárások fejlesztése élelmiszer-hamisítások gyors azonosítására” című projekt célja, hogy az élelmiszerbűnözés, élelmiszerhamisítás elleni küzdelemben olyan új, innovatív élelmiszer-ellenőrző módszertant dolgozzon ki, amely hozzájárul a fogyasztók egészségtudatos viselkedéséhez, továbbá hozzájárul az élelmiszerlánc gazdasági szereplői között a minőség iránti elkötelezettség növeléséhez. A projekt folyamán a fő cél, hogy olyan innovatív technológiákat ötvözzünk (genomika, metabolomika, fehérje-szerkezet analízis), amelyek új, gyors, rutinszerűen és kvantitatív módon alkalmazható élelmiszerdiagnosztikai eljárásokat eredményeznek.
Európa szerte komoly problémát jelentenek az élelmiszer-hamisítások, csalások, a projekt hozzájárul ahhoz, hogy a hazai és az európai gazdaságnak is komoly károkat okozó (becslések szerint Európában évente 7-50 Mrd EUR közötti kár), illetve súlyosabb esetekben a fogyasztók egészségét veszélyeztető tevékenységek visszaszoruljanak. Az élelmiszerpiac globalizálódása egyre nagyobb teret biztosít az élelmiszerhamisításoknak világszerte, s a kifinomult hamisítási technikákkal nehéz felvenni a küzdelmet, egyre nagyobb kihívást jelent a minőség szinten tartása. Természetesen a minőséget kontrolláló módszerek is fejlődnek (több európai és világszervezet is aktív), de a fejlődési ütem ezen a kontrolling területen nem szükségszerűen követi az élelmiszerhamisítás dinamikáját. Egyértelműen megjósolható, hogy a gazdasági növekedés Európában és az Egyesült Államokban, illetve a növekvő népesség és a növekvő fogyasztói bérek a feltörekvő gazdaságokban, mint Brazília, Oroszország, India, Kína, nagymértékben növelni fogják az élelmiszerek iránti keresletet a következő években, évtizedekben. Ezek a trendek mindenképpen árfelhajtó hatásúak lesznek az élelmiszeriparban, márpedig a növekvő árak és a minőségi nyersanyagok esetleges hiánya az alacsonyabb minőségű élelmiszerek felé fogják terelni a fogyasztókat. Ma Magyarországon is a társadalom döntő többsége számára az ár az elsőrendű döntési faktor az élelmiszer-választásban, az erősödő árverseny pedig melegágya az élelmiszeripari hamisításoknak, összetételbeli csalásoknak. Természetesen már ma is számos fogyasztó hajlandó lenne többet fizetni azokért azt élelmiszerekért, amelyeknek garantálják a földrajzi eredetét, minőségbeli összetételét és a feldolgozó technikák hitelességét. Ez egy komoly prémiumot jelent, amit azonban erőteljesen kell védeni, mert a prémium ár hiteles és korszerű garancia nélkül mágnesként vonzza a csalásokat, hamisításokat.
 Innovatív és költséghatékony eszközök szükségesek a minőségromlás és rontás folyamatainak a megállításához, olcsón, rutinszerűen kell képesnek lenni arra, hogy pontos, kvalitatív és kvantitatív élelmiszerminőségi adatokat nyújtsunk a fogyasztóknak. Az a vállalkozás, amely erre képes, versenyelőnyt élvez a kompetítor szervezetekkel szemben és középtávon a minőségi szempontokat az árakban is érvényesíteni tudja, hosszabb távon pedig egy jóval egészségtudatosabb társadalom kialakulásához járulhat hozzá.


GINOP-5.3.2-16-2016-00452


A kedvezményezett neve: SEQOMICS Biotechnológia Kft.
A projekt címe: Rugalmas, családbarát foglalkoztatási módszerek bevezetése a Seqomics Kft.-nél
A szerződött támogatás összege: 7 292 940 Ft
A támogatás mértéke: 100%


A projekt tartalmának bemutatása:
A Seqomics Biotechnológiai Kft. olyan hightech cég, amely új generációs szekvenálási szolgáltatást nyújt és a bioinformatika területén dolgozik. Tevékenységüket a tudományos kutatásfejlesztés alapozza meg, így a jelentős szakmai ismereteket és novumokat egy rendkívül speciális piaci szegmens számára tudják kínálni: partnereik között élelmiszeripari és mezőgazdasági területen tevékenykedő szervezetek találhatók. 
A szervezet vezetése elkötelezett az innovatív megoldások iránt, de a laborbeli munka helyhez kötött, így azok nem válthatók ki pl. távmunkával, de részmunkaidős alkalmazásra jelenleg is van lehetőség. A rugalmas foglalkoztatást támogatja, hogy részben rendelkezésre állnak az ahhoz kellő IKT eszközök. A cég munkavállalóinak nagy része széleskörű szaktudással rendelkezik. A cég vezetése ismeri és méltányolja e széles körű és piacképes ismeretet és törekszik a munkavállalók megtartására. A cég fiatalos lendületű irányítása nyitott a foglalkoztatási formák újdonságaira, és jelenleg is törekszik a rugalmas foglalkoztatás bizonyos eseteinek megvalósítására, és ahol nem, ott is figyelembe veszik egyedi igényeiket, eseti problémáikat.
A rugalmas foglalkoztatási forma adaptálása a cégnél 8 főt érint, s ez elegendő arra, hogy a forma multiplikálódjon és a munkavállalók/cég e területen is kihasználja az innovációs potenciált. Az átvilágítás eredményeként megállapítható, hogy 4 munkakör esetén 8 munkatársra vonatkozóan van lehetőség rugalmas munkavégzési formában való foglakoztatásra.
Jelen projekt keretében a rugalmas foglalkoztatás egységes szabályzatainak kialakítása (SzMSz, HR szabályzat) kerül sor, valamint munkahelyi mentor igénybevételével bevezetésre kerülnek a rugalmas munkakörök 8 munkatársra vonatkozóan. Beszerzésre kerülnek az ehhez szükséges eszközök (8 db laptop). A vezetők és a munkatársak a rugalmas munkavégzéshez kapcsolódóan az alábbi képzéseken és workshopokon vesznek részt a rugalmas foglalkoztatás eredményes megvalósítása érdekében: vezetői képzések, vezetői workshopok,  munkavállalói képzések, munkavállalói workshopok.

A projekt tervezett befejezési dátuma: 2018.02.28.
A projekt azonosító száma: GINOP-5.3.2-16-2016-00452


 

Hulladékok és szennyvizek genomikai módszerekkel irányított és kontrollált kétlépcsős biodegradációja

 

A pályázat 2017.04.28-án egy nyilvános záró rendezvény keretében lezárult. A kétlépcsős (sötét fermentációt követő fotoheterotróf biodegradáció) szennyvíztisztítási folyamat kifejlesztésre került. Az eredmények közérthető összefoglalása ebben (a zárórendezvényen bemutatott) előadásanyagban elérhető.

 

  • Projektgazda: SEQOMICS Biotechnológia Korlátolt Felelősségű Társaság
  • Projekt időtartama: 2016.05.02. - 2017.04.28.
  • Projekt összköltsége összesen: 234 195 025 Ft
  • Megítélt támogatás összege: 198 801 105 Ft

 

Az ipari, mezőgazdasági hulladékok és szennyvizek nagy többsége (a szénhidrogéntartalmú szennyezéseket is beleértve) biológiai úton lebonthatóak. Ezen szennyező ágensek, szerves hulladékok ártalmatlanítása alternatív energiahordozók előállításával kombinálható. Elsősorban biogáz célú felhasználása ismert a szerves hulladékokból történő energiaelőállításnak, a folyamat során speciális mikroorganizmusok konzorciumai végzik az anaerob degradációs folyamatot, mely során a főként metánból és szén-dioxidból álló biogáz képződik. A tervezett projekt során a célunk az aerob és anaerob biodegradációs folyamatok mikrobiológiai és molekuláris hátterének megértése, a természetes mikroorganizmus közösségek irányított átalakítása olyan konzorciumokká, melyek a számunkra az adott körülmények (szubsztrát-összetétel és működési paraméterek) között kívánt és elvárt biológiai energiahordozó előállítására képesek. A projekt során kiemelt figyelmet fordítunk a biodegradációs kaszkád utolsó lépésére, ahol a metanogén archaeák és a különböző hidrolizáló baktérium törzsek aktuális aránya és működési aktivitása alakítja ki a keletkező gázkeverék biometán és biohidrogén arányát. A közösségek irányított evolúcióját fizikai-kémiai beavatkozásokkal érjük el (melyeket az adott szubsztrátokhoz igazítunk), majd vizsgáljuk a biodegradáció végtermékeit, illetve monitorozzuk a mikrobiális közösségek és az aktív metabolikus útvonalak, funkciók átalakulási folyamatát metagenomikai és metatranszkriptomikai módszerekkel. Célunk, hogy alapanyag-függő módon meghatározzuk a szükséges beavatkozási folyamatokat, melyek alkalmasak a fermentációs fő végtermék kontrollált megváltoztatásához. A projekt során egy újszerű, két fázisú hulladék és szennyvízkezelési technológia kidolgozása a fő cél, mely során a sötét fermentáció eredményeképpen visszamaradt részlegesen tisztított szennyvizeken (mely még szignifikáns mennyiségű makro és mikroelemeket tartalmaz, de a szénforrásokból nagyrészt kimerült) egy második lépésben fotoheterotróf fermentációval, zöld algák közreműködésével, szénforrásként CO2-t felhasználva további jelentős tisztulást kívánunk elérni (további energiahordozó, fotolítikus alga eredetű biohidrogén termelése mellett).

Linkek:

www.eeagrants.org

www.norwaygrants.org

A Szegedi VTV "Kvantum" műsorában, 2016.12.20


KUTATÁSI pályázatok

FP7 keretében megvalósuló RAIDs projekt magyar részvételének támogatása (RAIDs projekt; 2012-2015)

Szerződésszám: EU_BONUS_12-1-2012-0034

Támogatás: 21 729 318 Ft

 Link: Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Alap

A méhnyakrák világszerte a második leggyakoribb halált okozó daganattípus a nők körében. Az Európai Unió 7. Keretprogramja és a Kutatási és Technológiai Innovációs Alap BONUS_HU programja által támogatott RAIDs projekt fő célja ezen modell használatával kidolgozni a betegek irányítását célzott, a daganat molekuláris hátterének megfelelő kezelésekre. A RAID projektben a résztvevő akadémiai, klinikai intézmények és kkv-k multidiszciplináris megközelítést alkalmaznak, mely integrálja a genomika és proteomika eszközrendszerét a vírus genotipizálással és az immunohisztokémiai vizsgálatokkal.

A daganat-tipizálás illetve a betegirányítás kidolgozása egy folyamatos tanulási és újraadaptálási folyamat lesz, mely a standard vagy első generációs célzott kezelést kapó betegektől nyert prognosztikus és prediktív biomolekuláris információkon valamint a klinikai vizsgálatokon fog alapulni. Ehhez a daganatból mintát veszünk standard kezelés vagy a terápiás HPV oltás és/vagy az újszerű célzott gyógyszeres kezelések előtt és után, majd a rákos sejteket nagy áteresztőképességű technológiákat (így pl. a Seqomics Kft által elvégzendő genomszekvenálást) integratív bioinformatikai elemzéssel kombinálva molekuláris alcsoportokba soroljuk. Ezzel párhuzamosan a klinikai szakemberek vizsgálják a betegség előrehaladását és a különböző kezelések hatékonyságát. A projekt során bioinformatikai és statisztikai módszereket alkalmazunk a genomikai és proteomikai adatok analíziséhez valamint klinikai adatokkal való integrálásához, illetve a legmegbízhatóbb biomarkerek kiválasztására, melyekkel előre jelezhetjük a daganat kezelésének hatékonyságát illetve a daganatos beteg prognózisát. Ezen kívül rendszerbiológiai megközelítés alkalmazásával próbáljuk feltárni azokat a szignál-transzdukciós útvonalakat és genetikai szabályozási hálózatokat, melyek részt vesznek a tumor növekedésében, s így a prediktív biomarkerekként, mi több potenciális gyógyszercélpontokként szolgálhatnak.

A projekt várhatóan új, a kkv-k által forgalmazható eszközöket fog teremteni a korai diagnosztikában és a célzott kezelésekben, valamint felgyorsítja a méhnyakrák terápiák innovációját, és javítani fogja a betegek életminőségét.
 
A magyar résztvevő, a Seqomics Kft az irányítója és fő résztvevője a RAIDs projekt 2. Feladatának. E feladat célja az, hogy mintegy 1000 méhnyakrákos minta vizsgálata alapján azonosítson genetikai és biokémiai biomarkereket, majd olyan diagnosztikai eszközöket fejlesszen, ami előre jelzi a betegek kilátásait és a különböző kezelések hatékonyságát.

Please publish modules in offcanvas position.