Széchenyi 2020

 

MAHOP-5.3.3-2016-2019-00022 

Kedvezményezett: Seqomics Biotechnológia Kft.

Projekt címe: Halfeldolgozó kialakítása Mórahalmon

Szerződött támogatás összege: 290 109 848 Ft

Támogatás mértéke: 50%

Projekt tervezett befejezés dátuma: 2022.12.31.

 

Projekt tartalmának bemutatása:

A Seqomics Biotechnológia Kft. egy modern halfeldolgozó üzem megvalósítását tűzte ki célul.

A projekt keretében egy új halfeldolgozó üzemet hozunk létre, amely mindenben megfelel a nemzetközi feldolgozó üzemi követelményeknek. A fejlesztést a mórahalmi „Homokhát Térségi Agrár-Ipari Tudományos és Technológiai Park” területén valósítjuk meg egy közel 1 hektáros területen, zöldmezős beruházás keretében.

A halfeldolgozó létrehozásának elsődleges célja, hogy az előállított alapanyag (vérteshal ikra és halhús) hozzáadott értékét megnövelhessük olyan termékek előállításával (kaviár és füstölt hal), amelyek kis mennyiségben, vagy egyáltalán nem találhatók meg a hazai és nemzetközi piacon.

Támogatási szerződés száma: MAHOP-5.3.3-2016-2019-00022

  

 

 

MAHOP-2.3.1-2016-2019-00031  

Kedvezményezett: Seqomics Biotechnológia Kft.

Projekt címe: Intenzív vérteshaltelep kialakítása Mórahalmon

Szerződött támogatás összege: 410 137 252 Ft

Támogatás mértéke: 50%

Projekt tervezett befejezés dátuma: 2022.12.31.

 

Projekt tartalmának bemutatása:

A Seqomics Biotechnológia Kft. egy intenzív recirkulációs akvakultúra rendszer (intensive recirculating aquaculture systems (RAS)) megvalósítását tűzte ki célul.

 A projekt keretében egy új, intenzív recirkulációs vérteshalnevelő farmot hozunk létre, ezáltal újonnan belépve az akvakultúra piacára. A fejlesztést a mórahalmi „Homokhát Térségi Agrár-Ipari Tudományos és Technológiai Park” területén valósítjuk meg egy közel 1 hektáros területen, zöldmezős beruházás keretében.

Az újonnan kialakított intenzív recirkulációs farmon vérteshalakat (elsősorban kecsege és tok) fogunk tenyészteni. A beruházás elsődleges célja a kaviár-alapanyag termelés.

Támogatási szerződés száma: MAHOP-2.3.1-2016-2019-00031

 

 

GINOP-2.2.1-15-2017-00033

  • kedvezményezett neve: SEQOMICS Biotechnológia Korlátolt Felelősségű Társaság
  • projekt címe: Kombinált kvantitatív diagnosztikai eljárások fejlesztése élelmiszer-hamisítások gyors azonosítására
  • szerződött támogatás összege: 912.095.121 Ft
  • támogatás mértéke (%-ban): 87,69 %
  • projekt tervezett befejezési dátuma: 2021.09.30
  • projekt azonosító száma: GINOP-2.2.1-15-2017-00033

 

A Projekt tartalmának bemutatása:

A „Kombinált kvantitatív diagnosztikai eljárások fejlesztése élelmiszer-hamisítások gyors azonosítására” című projekt célja, hogy az élelmiszerbűnözés, élelmiszerhamisítás elleni küzdelemben olyan új, innovatív élelmiszer-ellenőrző módszertant dolgozzon ki, amely hozzájárul a fogyasztók egészségtudatos viselkedéséhez, továbbá hozzájárul az élelmiszerlánc gazdasági szereplői között a minőség iránti elkötelezettség növeléséhez. A projekt folyamán a fő cél, hogy olyan innovatív technológiákat ötvözzünk (genomika, metabolomika, fehérje-szerkezet analízis), amelyek új, gyors, rutinszerűen és kvantitatív módon alkalmazható élelmiszerdiagnosztikai eljárásokat eredményeznek. 

Európa szerte komoly problémát jelentenek az élelmiszer-hamisítások, csalások, a projekt hozzájárul ahhoz, hogy a hazai és az európai gazdaságnak is komoly károkat okozó (becslések szerint Európában évente 7-50 Mrd EUR közötti kár), illetve súlyosabb esetekben a fogyasztók egészségét veszélyeztető tevékenységek visszaszoruljanak. Az élelmiszerpiac globalizálódása egyre nagyobb teret biztosít az élelmiszerhamisításoknak világszerte, s a kifinomult hamisítási technikákkal nehéz felvenni a küzdelmet, egyre nagyobb kihívást jelent a minőség szinten tartása. Természetesen a minőséget kontrolláló módszerek is fejlődnek (több európai és világszervezet is aktív), de a fejlődési ütem ezen a kontrolling területen nem szükségszerűen követi az élelmiszerhamisítás dinamikáját. Egyértelműen megjósolható, hogy a gazdasági növekedés Európában és az Egyesült Államokban, illetve a növekvő népesség és a növekvő fogyasztói bérek a feltörekvő gazdaságokban, mint Brazília, Oroszország, India, Kína, nagymértékben növelni fogják az élelmiszerek iránti keresletet a következő években, évtizedekben. Ezek a trendek mindenképpen árfelhajtó hatásúak lesznek az élelmiszeriparban, márpedig a növekvő árak és a minőségi nyersanyagok esetleges hiánya az alacsonyabb minőségű élelmiszerek felé fogják terelni a fogyasztókat. Ma Magyarországon is a társadalom döntő többsége számára az ár az elsőrendű döntési faktor az élelmiszer-választásban, az erősödő árverseny pedig melegágya az élelmiszeripari hamisításoknak, összetételbeli csalásoknak. Természetesen már ma is számos fogyasztó hajlandó lenne többet fizetni azokért azt élelmiszerekért, amelyeknek garantálják a földrajzi eredetét, minőségbeli összetételét és a feldolgozó technikák hitelességét. Ez egy komoly prémiumot jelent, amit azonban erőteljesen kell védeni, mert a prémium ár hiteles és korszerű garancia nélkül mágnesként vonzza a csalásokat, hamisításokat.

 Innovatív és költséghatékony eszközök szükségesek a minőségromlás és rontás folyamatainak a megállításához, olcsón, rutinszerűen kell képesnek lenni arra, hogy pontos, kvalitatív és kvantitatív élelmiszerminőségi adatokat nyújtsunk a fogyasztóknak. Az a vállalkozás, amely erre képes, versenyelőnyt élvez a kompetítor szervezetekkel szemben és középtávon a minőségi szempontokat az árakban is érvényesíteni tudja, hosszabb távon pedig egy jóval egészségtudatosabb társadalom kialakulásához járulhat hozzá. 

 

 

 

 

GINOP-5.3.12-19-2020-00511

 

Kedvezményezett neve: Seqomics Biotechnológia Korlátolt Felelősségű Társaság

Projekt címe: Foglalkoztatásbővítés ösztönzésea Seqomics Biotechnológia Kft.-nél

Szerződött támogatás összege: 20 991 600 Ft

Támogatás mértéke: 70 %

Projekt tervezett befejezési dátuma: 2022.12.30. 

 

A projekt tartalmának bemutatása:


A hazai munkaerő piaci helyzet utóbbi években történő javulása, és az ezzel járó bővülő foglalkoztatás következtében a munkanélküliség különösen alacsony szintre süllyedt. E kedvező folyamatok ugyanakkor több régióban a munkaerőhiány jelenségét is magukkal hozták, de e tekintetben a területi különbségek továbbra is számottevőek. Míg a Nyugat-Magyarországi, a Közép- Dunántúli, vagy a Közép-Magyarországi régióban munkaerőhiány tapasztalható, a többi hazai régióban koncentrálódik a potenciális munkaerő-tartalék jelentős része, hiszen e régiókban a foglalkoztatási ráta az országos átlag alatti szinten volt. Ezért is indokolt az, hogy azok a vállalkozások is fejlődjenek, amelyek e térségben működnek, mivel fejlesztéseikhez a munkaerő helyben rendelkezésre áll, és hogy e vállalkozások önerőből megvalósuló fejlesztéseikhez megfelelő munkaerőt tudjanak foglalkoztatni - mert így fejlődésük során hozzájárulnak a munkahely-teremtés céljának eléréséhez. Ezért fontos, hogy a jelen, foglalkoztatás bővítéssel együtt járó projekt a Mórahalom, Vállalkozók útja 7. számú megvalósítási helyszínen valósul meg, így a projekt következtében a területi különbségek csökkennek, ami ezzel együtt hozzájárul a térségi felzárkóztatáshoz, és a helyi gazdaság megerősítéséhez is. Továbbá a jelen projekt - azon keresztül, hogy hozzájárul a pályázó cég kapacitás bővítéséhez - segíti a hazai KKV-k fejlődését, így azoknak a gazdaságban betöltött szerepének, piaci pozíciójának erősítését. Ezen keresztül hozzájárul az aktuális társadalompolitikai célkitűzésekhez, így a teljes foglalkoztatottság megvalósításához, ezzel szoros összefüggésben a munkaalapú társadalom létrehozásához, valamint a fenntartható, intelligens és befogadó növekedéshez.

 

 

 

Please publish modules in offcanvas position.