Projekt címe: Kombinált rizoszféra-diagnosztika és növény-specifikus mikrobiológiai gyökérkolonizáló termékcsalád fejlesztése és piacra vitele stressztűrés maximalizálásra


A projekt megvalósításának kezdete: 2021.05.03.
A projekt fizikai befejezésének határideje: 2024.05.02.
Támogatás összege: 211 877 780 Ft
Összköltség: 307 158 800 Ft
Projekt azonosítószáma: 2020-1.1.2-PIACI-KFI-2020-00020

 

 A projekt során szántóföldi és kertészeti növénykultúrákban használható, a növényi növekedés serkentésére és a szárazsággal szembeni ellenálló képesség fokozására alkalmazható mikrobiális (alga és baktérium komponenseket tartalmazó) gyökérkolonizáló vetőmagbevonat termékcsaládot fejlesztünk ki, melyet minden alkalmazás esetében az adott talaj genomikai diagnosztikája egészít ki.

Nagy problémát jelent, hogy az elmúlt évtizedekben az aszályos időszakok száma és intenzitása drámaian emelkedett kontinensünkön. A szakértők az elmúlt harminc év szárazsághoz köthető káreseményeit 100 milliárd euróra becsülik az unió területén, a károk többsége, hozzávetőleg 60%-a, a mezőgazdaságban keletkezett. A kedvezőtlen hatások okozta veszteségek mérséklésére, megelőzésére elsősorban a klimatikus szélsőségeknek jobban ellenálló növényfajták nemesítése, valamint új termesztéstechnológiai eljárások alkalmazása adhat választ.

A projekt eredményeként létrejövő készítmények alkalmazása szántóföldi kultúrák esetében már a vetéskor (vetőmag felületére felvitt bevonatként), szabadföldi kertészeti kultúrák esetében a palánta előállítás során a termesztő közegen keresztüli kezelésen át történik. A készítményeket talaj- és növénytípusokra specifikusan fogjuk előállítani, azaz a kifejlesztett termék része az előzetes genomikai alapú gyors talajdiagnosztika is. A kezelés hatására a gyökérhosszúság megnövekszik, mely hozzájárul a növény magasabb arányú víz- és tápanyag-felvételéhez, amely szárazság esetén kifejezetten előnyös.

 

1. a kedvezményezett neve: SEQOMICS Kft
2. a projekt címe: Gyógyszermaradványok koncentrációjának csökkentése szennyezett vízi ökoszisztémákban innovatív biotechnológiai módszerek segítségével
3. a szerződött támogatás összege 69 682 720 Ft (azaz hatvankilencmillió- hatszáznyolcvankétezer-hétszázhúsz forint) konzorciumi szinten. SEQOMICS Kft része: 34 682 720 Ft (azaz harmincnégymillió-hatszáznyolcvankétezer-hétszázhúsz forint),
4. a támogatás mértéke (%-ban): 90.23 %
5. a projekt tervezett befejezési dátuma: 2022.08.31.
6. projekt azonosító száma: 2018-2.1.16-TÉT-IL- 2018-00002

A Projekt tartalmának bemutatása:

Az antropogén eredetű környezetkárosító anyagok komoly kockázatot jelentenek az ökoszisztémák, az élő szervezetek egészségére nézve. A „feltörekvő szerves szennyezőanyagok” (Emerging Organic Contaminants - EOC), amelyek csoportjába a gyógyszermaradványok is beletartoznak, a peszticidek után a leggyakoribb környezetszennyező anyagokként vannak számon tartva. Ezen vegyületcsoport legfőbb forrásai az ipari és kommunális szennyvizek, a legnagyobb befogadói pedig a felszíni-, illetve felszín alatti vízbázisok. A hagyományos szennyvízkezelési technológiák általánosságban nem kellő hatásfokkal távolítják el az EOC-kat a szennyvizekből. Következésképpen, a tisztított szennyvízzel a környezetbe jutó EOC vegyületek, így a gyógyszermaradványok is, hosszú lebomlási idejüknek köszönhetően felhalmozódnak, veszélyeztetve a szárazföldi és a vízi ökoszisztémákat. Különböző tanulmányok a gyógyszermaradványok jelenlétéről számolnak be ivóvízbázisokban Németországtól Kanadáig, Olaszországon, Nagy-Britannián és az Egyesült Államokon keresztül, ami közegészségügyi kockázatot is jelent.
Az EOC vegyületek térbeli és időbeli elterjedésének jobb megismerése-, az ökoszisztémákra és a közegészségre gyakorolt hosszú távú hatásainak feltárása, talajvízre, ivóvízre vonatkozó szennyezettségi határértékek kidolgozása napjainkban prioritást élvez. Hasonlóképpen fontos a mikrobiális EOC lebontás hátterének pontos megismerése, innovatív, fenntartható módszerek kidolgozása, ezen anyagok eltávolítására a környezetből.
Jelen pályázat célja az EOC vegyületeken belül az ökotoxikus hatásokkal is társítható gyógyszermaradványok mikrobiológiai lebonthatóságának vizsgálata; a lebontásban résztvevő mikroorganizmusok identifikációja, izolálása; a lebontás hátterében lévő gének, metabolikus útvonalak lehetőség szerinti feltárása; egy biotechnológiai módszer, know-how kidolgozása, amellyel csökkenthető a gyógyszermaradványok mennyisége a környezetben.

Endre Neparáczki, Zoltán Maróti, Tibor Kalmár, Kitti Maár, István Nagy, Dóra Latinovics, Ágnes Kustár, György Pálfi, Erika Molnár, Antónia Marcsik, Csilla Balogh, Gábor Lőrinczy, Szilárd Sándor Gál, Péter Tomka, Bernadett Kovacsóczy, László Kovács, István Raskó & Tibor Török: Y-chromosome haplogroups from Hun, Avar and conquering Hungarian period nomadic people of the Carpathian Basin. Sci Rep 9, 16569 (2019) doi:10.1038/s41598-019-53105-5

Scholl S, Popovic M, de la Rochefordiere A, Girard E, Dureau S, Mandic A, Koprivsek K, Samet N, Craina M, Margan M, Samuels S, Zijlmans H, Kenter G, Hillemanns P, Dema S, Dema A, Malenkovic G, Djuran B, Floquet A, Garbay D, Guyon F, Colombo PE, Fabbro M, Kerr C, Ngo C, Lecuru F, Campo ERD, Coutant C, Marchal F, Mesgouez-Nebout N, Fourchotte V, Feron JG, Morice P, Deutsch E, Wimberger P, Classe JM, Gleeson N, von der Leyen H, Minsat M, Dubot C, Gestraud P, Kereszt A, Nagy I, Balint B, Berns E, Jordanova E, Saint-Jorre N, Savignoni A, Servant N, Hupe P, de Koning L, Fumoleau P, Rouzier R, Kamal M.: Clinical and genetic landscape of treatment naive cervical cancer: Alterations in PIK3CA and in epigenetic modulators associated with sub-optimal outcome. EBioMedicine. 2019 Apr 2. pii: S2352-3964(19)30214-2. doi: 10.1016/j.ebiom.2019.03.069

Page 1 of 8

Please publish modules in offcanvas position.